คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

(หน้า 1/1)

 • ที่ขายตั๋ว

  ภาษาลาว
  บ่อนขายปี้
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  868
  views

 • นักบิน/กัปตัน

  ภาษาลาว
  ปิล็อต
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • น้ำมันดีเซล

  ภาษาลาว
  กาซ่วน
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • น้ำมันเบนซิน

  ภาษาลาว
  แอ๊ดซัง
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • บัตรโดยสาร/ตั๋ว

  ภาษาลาว
  ปี้
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  804
  views

 • บัตรโดยสารเครื่องบิน

  ภาษาลาว
  ปี้-ยน
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  755
  views

 • รถจักรยาน

  ภาษาลาว
  ลดถีบ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  860
  views

 • รถจักรยานยนต์

  ภาษาลาว
  ลดจัก
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • รถบรรทุก

  ภาษาลาว
  ลดบันทุก/ลดหนัก
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • รถประจำทาง

  ภาษาลาว
  ลดเม
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • รถยนต์

  ภาษาลาว
  ลดเก๋ง/ลดใหญ่
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  986
  views

 • รถสามล้อ

  ภาษาลาว
  จัมโบ้/ตุ๊กๆ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • สนามกีฬา

  ภาษาลาว
  เดิ่นกิลา
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • สนามบิน

  ภาษาลาว
  เดิ่นยน
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • สะพาน

  ภาษาลาว
  ขัว
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  752
  views

 • เครื่องบิน

  ภาษาลาว
  ยน
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • เรือ

  ภาษาลาว
  เฮือ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  636
  views

 • แอร์โฮสเตส

  ภาษาลาว
  โอแตส, สาวอากาศ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views