ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • ยอด/ดี

  ภาษาลาว คัก

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ยาสีฟัน

  ภาษาลาว ยาถูแข่ว

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ยินดีที่ได้รู้จัก

  ภาษาลาว ยินดีที่ฮู้จัก

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • ยืดยาว/เนิ่นนานออกไป

  ภาษาลาว แก่ยาว

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • เยี่ยมเยือน

  ภาษาลาว เยี่ยมยาม

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • เยือน

  ภาษาลาว เยี่ยมยาม

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน