ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ย

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ย

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

ยอด/ดี

ภาษาลาว คัก

ยาสีฟัน

ภาษาลาว ยาถูแข่ว

ยินดีที่ได้รู้จัก

ภาษาลาว ยินดีที่ฮู้จัก

ยืดยาว/เนิ่นนานออกไป

ภาษาลาว แก่ยาว

เยี่ยมเยือน

ภาษาลาว เยี่ยมยาม

เยือน

ภาษาลาว เยี่ยมยาม


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ