คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ม

(หน้า 1/1)

 • มะม่วง

  ภาษาลาว
  หมากม่วง
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • มะละกอ

  ภาษาลาว
  หมากฮุ่ง
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • มะละกอ/ส้มตำ

  ภาษาลาว
  หมากฮุ่ง/ตำหมากฮุ่ง
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • มัน

  ภาษาลาว
  มัน
  หมวดหมู่
  สรรพนาม

  561
  views

 • มื้อ (อาหาร)

  ภาษาลาว
  คาบ
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  737
  views

 • มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์

  ภาษาลาว
  แนใส่/จุดปะสง
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  620
  views

 • มุ่งเน้น

  ภาษาลาว
  แน่ใส่
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  548
  views

 • เมื่อวาน

  ภาษาลาว
  มื้อวานนี้
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  520
  views

 • แม่น้ำโขง

  ภาษาลาว
  แม่น้ำของ
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ไม่กลัว

  ภาษาลาว
  บ่ย่าน
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • ไม่ชอบ

  ภาษาลาว
  บ่มัก
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  996
  views

 • ไม่ดี

  ภาษาลาว
  บ่ดี
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  848
  views

 • ไม่นานมานี้

  ภาษาลาว
  ม่อ ๆ นี้
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  682
  views

 • ไม่รู้

  ภาษาลาว
  บ่ฮู้
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ไม่เป็นไร

  ภาษาลาว
  บ่เป็นหยัง
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ไม่ใช่

  ภาษาลาว
  บ่, บ่แม่น
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  779
  views

 • ไม้จิ้มฟัน

  ภาษาลาว
  ไม้จิ้มแข่ว
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views