ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ฟ

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ฟ

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

ฟุตบอล

ภาษาลาว เตะบาน (Balle ในภาษาฝรั่งเศส)

ไฟเกียม

ภาษาลาว ไฟเหลือง

ไฟเสรี

ภาษาลาว ไฟเขียว (สลับที่กันหรือเปล่า)


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ