คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ฟ

(หน้า 1/1)

 • ฟุตบอล

  ภาษาลาว
  เตะบาน (Balle ในภาษาฝรั่งเศส)
  หมวดหมู่
  กีฬา

  999+
  views

 • ไฟเกียม

  ภาษาลาว
  ไฟเหลือง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ไฟเสรี

  ภาษาลาว
  ไฟเขียว (สลับที่กันหรือเปล่า)
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  774
  views