ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ป

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ป

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

ปลาร้า

ภาษาลาว ปลาแดก

ปวดหัว

ภาษาลาว เจ็บหัว

ปากกา

ภาษาลาว บิ๊ก

ปาท่องโก๋

ภาษาลาว ขนมคู่

ปิด

ภาษาลาว อัด

เปตอง

ภาษาลาว เปตัง/หมากบูน (Boules ในภาษาฝรั่งเศส)

เปรี้ยว

ภาษาลาว ส้ม

เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี

ภาษาลาว ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า)

เปิด

ภาษาลาว ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ