คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ป

(หน้า 1/1)

 • ปลาร้า

  ภาษาลาว
  ปลาแดก
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ปวดหัว

  ภาษาลาว
  เจ็บหัว
  หมวดหมู่
  สุขภาพ

  999+
  views

 • ปากกา

  ภาษาลาว
  บิ๊ก
  หมวดหมู่
  ของใช้

  999+
  views

 • ปาท่องโก๋

  ภาษาลาว
  ขนมคู่
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ปิด

  ภาษาลาว
  อัด
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  440
  views

 • เปตอง

  ภาษาลาว
  เปตัง/หมากบูน (Boules ในภาษาฝรั่งเศส)
  หมวดหมู่
  กีฬา

  999+
  views

 • เปรี้ยว

  ภาษาลาว
  ส้ม
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี

  ภาษาลาว
  ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า)
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  955
  views

 • เปิด

  ภาษาลาว
  ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  815
  views