คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ด

(หน้า 1/1)

 • ดวงตะวัน

  ภาษาลาว
  ดวงตะเว็น
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  763
  views

 • ดับ (ไฟ)

  ภาษาลาว
  มอด (ไฟ)
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  699
  views

 • เดิน

  ภาษาลาว
  ย่าง
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views