คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ช

(หน้า 1/1)

 • ชกมวย

  ภาษาลาว
  ตีมวย
  หมวดหมู่
  กีฬา

  791
  views

 • ชน (รถชน)

  ภาษาลาว
  ตำ (ลดตำ)
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  639
  views

 • ชนแก้ว

  ภาษาลาว
  ตำจอก
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • ชมพู่

  ภาษาลาว
  หมากจอง
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ชาม

  ภาษาลาว
  ถ้วย
  หมวดหมู่
  อาหาร

  764
  views

 • ช่วย

  ภาษาลาว
  ซอย, ซอยเหลือ
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  463
  views

 • ช้อน

  ภาษาลาว
  บ่วง
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • เช้า

  ภาษาลาว
  เช้า (05.00-10.000 น)
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  559
  views

 • ใช่

  ภาษาลาว
  แม่นแล้ว, เจ้า
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  757
  views