คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ฉ

(หน้า 1/1)

 • ฉันชื่อ

  ภาษาลาว
  ข่อยซื่อ
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ฉันรักเธอ

  ภาษาลาว
  ข้อยฮักเจ้า
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views