ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร จ

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร จ

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา

ภาษาลาว แต่...โมง ฮอด....โมง/แต่...โมง หา.....โมง

จุดแข็ง/จุดเด่น

ภาษาลาว ท่าแฮง

เจ้า

ภาษาลาว ท่าน, คุณ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ