ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

สาระ/เนื้อหา

ภาษาลาว เนื้อใน

สำคัญเป็นลำดับต้นๆ

ภาษาลาว บุลิมมะสิด

สำนักงาน

ภาษาลาว ห้องกาน

หารือ

ภาษาลาว โอ้โลม/ลม

อุปสรรค/ปัญหา

ภาษาลาว ข้อยุ่งยาก

อ้างถึง

ภาษาลาว อิงตาม

เก็บรวบรวม

ภาษาลาว เก็บกำ

เนื่องจากว่า/เพราะว่า

ภาษาลาว ย้อนว่า

เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี

ภาษาลาว ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า)

เยือน

ภาษาลาว เยี่ยมยาม

เรียนรู้จากประสบการณ์

ภาษาลาว ถอดถอนบทเฮียน

แนวโน้ม

ภาษาลาว ท่าเอี่ยง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ