ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

การประชุม/ที่ประชุม

ภาษาลาว กองปะซุม

การประชุมโต๊ะกลม

ภาษาลาว กองปะซุมโต๊ะมน

การสอบ/การแข่งขัน

ภาษาลาว การเส็ง/การสอบเส็ง

ขอแสดงความขอบคุณ

ภาษาลาว ขอแสดงความฮู้บุนคุน

ขอแสดงความยินดี

ภาษาลาว ซมเซย

ข้อเท็จจริง

ภาษาลาว ข้อแท้จริง

จุดแข็ง/จุดเด่น

ภาษาลาว ท่าแฮง

ตัวแทน, ผู้แทน

ภาษาลาว ผู้ต่างหน้า

ติดต่อ, สัมพันธ์

ภาษาลาว พัวพัน

ต้อนรับด้วยความยินดี

ภาษาลาว คำนับฮับต้อน

ท้องถิ่นทุรกันดาร

ภาษาลาว เขตห่างไกซอกหลีก

นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ภาษาลาว นับมื้อนับหลาย

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ภาษาลาว ขั่นเทิง

พักไว้ก่อน

ภาษาลาว โจ๊ะ

มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์

ภาษาลาว แนใส่/จุดปะสง

มุ่งเน้น

ภาษาลาว แน่ใส่

ยืดยาว/เนิ่นนานออกไป

ภาษาลาว แก่ยาว

สนับสนุน, ส่งเสริม

ภาษาลาว ซุกยู้

สาขา/ด้าน

ภาษาลาว ขะแหนง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ