ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2

 • การประชุม/ที่ประชุม

  ภาษาลาว กองปะซุม

 • การประชุมโต๊ะกลม

  ภาษาลาว กองปะซุมโต๊ะมน

 • การสอบ/การแข่งขัน

  ภาษาลาว การเส็ง/การสอบเส็ง

 • ขอแสดงความขอบคุณ

  ภาษาลาว ขอแสดงความฮู้บุนคุน

 • ขอแสดงความยินดี

  ภาษาลาว ซมเซย

 • ข้อเท็จจริง

  ภาษาลาว ข้อแท้จริง

 • จุดแข็ง/จุดเด่น

  ภาษาลาว ท่าแฮง

 • ตัวแทน, ผู้แทน

  ภาษาลาว ผู้ต่างหน้า

 • ติดต่อ, สัมพันธ์

  ภาษาลาว พัวพัน

 • ต้อนรับด้วยความยินดี

  ภาษาลาว คำนับฮับต้อน

 • ท้องถิ่นทุรกันดาร

  ภาษาลาว เขตห่างไกซอกหลีก

 • นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น

  ภาษาลาว นับมื้อนับหลาย

 • ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

  ภาษาลาว ขั่นเทิง

 • ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ

  ภาษาลาว เจ้ากาน

 • พักไว้ก่อน

  ภาษาลาว โจ๊ะ

 • มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์

  ภาษาลาว แนใส่/จุดปะสง

 • มุ่งเน้น

  ภาษาลาว แน่ใส่

 • ยืดยาว/เนิ่นนานออกไป

  ภาษาลาว แก่ยาว

 • สนับสนุน, ส่งเสริม

  ภาษาลาว ซุกยู้

 • สาขา/ด้าน

  ภาษาลาว ขะแหนง

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน