ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2

 • กี่บาท

  ภาษาลาว จั๊กบาท

 • ชน (รถชน)

  ภาษาลาว ตำ (ลดตำ)

 • ซอย/ตรอก

  ภาษาลาว ฮ่อม

 • ดวงตะวัน

  ภาษาลาว ดวงตะเว็น

 • ตะพาบน้ำ

  ภาษาลาว ปลาฝา

 • ต่างกัน

  ภาษาลาว ลื่นกัน

 • ทองคำ

  ภาษาลาว คำ

 • ทองแดง

  ภาษาลาว ทอง

 • ทอผ้า

  ภาษาลาว ต่ำหูก, ต่ำแผ่น

 • ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ)

  ภาษาลาว ทิ้ม

 • ที่นั่ง

  ภาษาลาว บ่อนนั่ง

 • น่ารัก

  ภาษาลาว น่าฮัก

 • ยอด/ดี

  ภาษาลาว คัก

 • ร้านปะยาง

  ภาษาลาว ฮ้านจอดยาง

 • ลาดยาง

  ภาษาลาว ปูยาง

 • สถานที่

  ภาษาลาว บ่อน

 • สวย

  ภาษาลาว งาม

 • สัญญาณไฟจราจร

  ภาษาลาว ไฟอำนาจ

 • หน้าต่าง

  ภาษาลาว ป่องเยี่ยม

 • หวงแหน

  ภาษาลาว แพง

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน