คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

(หน้า 1/2)

 • กี่บาท

  ภาษาลาว
  จั๊กบาท
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ชน (รถชน)

  ภาษาลาว
  ตำ (ลดตำ)
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  639
  views

 • ซอย/ตรอก

  ภาษาลาว
  ฮ่อม
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  832
  views

 • ดวงตะวัน

  ภาษาลาว
  ดวงตะเว็น
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  763
  views

 • ตะพาบน้ำ

  ภาษาลาว
  ปลาฝา
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ต่างกัน

  ภาษาลาว
  ลื่นกัน
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  632
  views

 • ทองคำ

  ภาษาลาว
  คำ
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  626
  views

 • ทองแดง

  ภาษาลาว
  ทอง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  666
  views

 • ทอผ้า

  ภาษาลาว
  ต่ำหูก, ต่ำแผ่น
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ)

  ภาษาลาว
  ทิ้ม
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  782
  views

 • ที่นั่ง

  ภาษาลาว
  บ่อนนั่ง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  632
  views

 • น่ารัก

  ภาษาลาว
  น่าฮัก
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ยอด/ดี

  ภาษาลาว
  คัก
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  668
  views

 • ร้านปะยาง

  ภาษาลาว
  ฮ้านจอดยาง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ลาดยาง

  ภาษาลาว
  ปูยาง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  543
  views

 • สถานที่

  ภาษาลาว
  บ่อน
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • สวย

  ภาษาลาว
  งาม
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • สัญญาณไฟจราจร

  ภาษาลาว
  ไฟอำนาจ
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • หน้าต่าง

  ภาษาลาว
  ป่องเยี่ยม
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • หวงแหน

  ภาษาลาว
  แพง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views