ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

กี่บาท

ภาษาลาว จั๊กบาท

ชน (รถชน)

ภาษาลาว ตำ (ลดตำ)

ซอย/ตรอก

ภาษาลาว ฮ่อม

ดวงตะวัน

ภาษาลาว ดวงตะเว็น

ตะพาบน้ำ

ภาษาลาว ปลาฝา

ต่างกัน

ภาษาลาว ลื่นกัน

ทองคำ

ภาษาลาว คำ

ทองแดง

ภาษาลาว ทอง

ทอผ้า

ภาษาลาว ต่ำหูก, ต่ำแผ่น

ที่นั่ง

ภาษาลาว บ่อนนั่ง

น่ารัก

ภาษาลาว น่าฮัก

ยอด/ดี

ภาษาลาว คัก

ร้านปะยาง

ภาษาลาว ฮ้านจอดยาง

ลาดยาง

ภาษาลาว ปูยาง

สถานที่

ภาษาลาว บ่อน

สวย

ภาษาลาว งาม

สัญญาณไฟจราจร

ภาษาลาว ไฟอำนาจ

หน้าต่าง

ภาษาลาว ป่องเยี่ยม

หวงแหน

ภาษาลาว แพง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ