ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำกิริยา

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่ คำกิริยา

คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

(รถ) ชน

ภาษาลาว (ลด) ตำ

ขโมย

ภาษาลาว ลัก

คิดเงิน/เช็คบิล

ภาษาลาว ไล่เงิน

ชนแก้ว

ภาษาลาว ตำจอก

ช่วย

ภาษาลาว ซอย, ซอยเหลือ

ซ่อม

ภาษาลาว แปง

ดับ (ไฟ)

ภาษาลาว มอด (ไฟ)

ต้อนรับ

ภาษาลาว ฮับต้อน

ถึง

ภาษาลาว ฮอด

ทำ

ภาษาลาว เฮ็ด

ปิด

ภาษาลาว อัด

พูด/คุย

ภาษาลาว เว้า/ลม

รู้

ภาษาลาว ฮู้

วิ่ง

ภาษาลาว แล่น

สนุกสนาน

ภาษาลาว ม่วนซื่น

หาย

ภาษาลาว เสีย

เดิน

ภาษาลาว ย่าง

เปิด

ภาษาลาว ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)

เยี่ยมเยือน

ภาษาลาว เยี่ยมยาม

เสีย

ภาษาลาว เพ่

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ