ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด คำกิริยา - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/2

 • (รถ) ชน

  ภาษาลาว (ลด) ตำ

 • ขโมย

  ภาษาลาว ลัก

 • คิดเงิน/เช็คบิล

  ภาษาลาว ไล่เงิน

 • ชนแก้ว

  ภาษาลาว ตำจอก

 • ช่วย

  ภาษาลาว ซอย, ซอยเหลือ

 • ซ่อม

  ภาษาลาว แปง

 • ดับ (ไฟ)

  ภาษาลาว มอด (ไฟ)

 • ต้อนรับ

  ภาษาลาว ฮับต้อน

 • ถึง

  ภาษาลาว ฮอด

 • ทำ

  ภาษาลาว เฮ็ด

 • ปิด

  ภาษาลาว อัด

 • พูด/คุย

  ภาษาลาว เว้า/ลม

 • รู้

  ภาษาลาว ฮู้

 • วิ่ง

  ภาษาลาว แล่น

 • สนุกสนาน

  ภาษาลาว ม่วนซื่น

 • หาย

  ภาษาลาว เสีย

 • เดิน

  ภาษาลาว ย่าง

 • เปิด

  ภาษาลาว ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)

 • เยี่ยมเยือน

  ภาษาลาว เยี่ยมยาม

 • เสีย

  ภาษาลาว เพ่

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน