คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด คำกิริยา

(หน้า 1/2)

 • (รถ) ชน

  ภาษาลาว
  (ลด) ตำ
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • ขโมย

  ภาษาลาว
  ลัก
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  998
  views

 • คิดเงิน/เช็คบิล

  ภาษาลาว
  ไล่เงิน
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • ชนแก้ว

  ภาษาลาว
  ตำจอก
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • ช่วย

  ภาษาลาว
  ซอย, ซอยเหลือ
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  463
  views

 • ซ่อม

  ภาษาลาว
  แปง
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  561
  views

 • ดับ (ไฟ)

  ภาษาลาว
  มอด (ไฟ)
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  699
  views

 • ต้อนรับ

  ภาษาลาว
  ฮับต้อน
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  878
  views

 • ถึง

  ภาษาลาว
  ฮอด
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  889
  views

 • ทำ

  ภาษาลาว
  เฮ็ด
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  581
  views

 • ปิด

  ภาษาลาว
  อัด
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  440
  views

 • พูด/คุย

  ภาษาลาว
  เว้า/ลม
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  938
  views

 • รู้

  ภาษาลาว
  ฮู้
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  546
  views

 • วิ่ง

  ภาษาลาว
  แล่น
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • สนุกสนาน

  ภาษาลาว
  ม่วนซื่น
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  688
  views

 • หาย

  ภาษาลาว
  เสีย
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  616
  views

 • เดิน

  ภาษาลาว
  ย่าง
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • เปิด

  ภาษาลาว
  ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  815
  views

 • เยี่ยมเยือน

  ภาษาลาว
  เยี่ยมยาม
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • เสีย

  ภาษาลาว
  เพ่
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  536
  views