ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • ขนมจีน

  ภาษาลาว เข้าปุ้น

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ขนมปัง

  ภาษาลาว ข้าวจี่

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ขวด

  ภาษาลาว แก้ว (ขวดพลาสติกใช้คำว่า ตุ๊ก)

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ของใช้/สิ่งของ

  ภาษาลาว เคื่อง

  หมวดหมู่ ของใช้

 • ขอบคุณ (มาก)

  ภาษาลาว ขอบใจ (หลาย)

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • ขอแสดงความขอบคุณ

  ภาษาลาว ขอแสดงความฮู้บุนคุน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • ขอแสดงความยินดี

  ภาษาลาว ซมเซย

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • ขอโทษ

  ภาษาลาว ขอโทด

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • ขอให้มีสุขภาพดี

  ภาษาลาว ขอให้เข้มแข็ง

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • ขอให้อายุยืน

  ภาษาลาว ขอให้มั่นยืน

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • ขโมย

  ภาษาลาว ลัก

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • ข้อเท็จจริง

  ภาษาลาว ข้อแท้จริง

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • ข้าวต้ม

  ภาษาลาว ข้าวเปียก

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ข้าวสวย

  ภาษาลาว เข้าจ้าว

  หมวดหมู่ อาหาร

 • เข็มกลัด

  ภาษาลาว สายเอว

  หมวดหมู่ ของใช้

 • แข่งเรือ

  ภาษาลาว ซ่วงเฮือ

  หมวดหมู่ กีฬา

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน