คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ข

(หน้า 1/1)

 • ขนมจีน

  ภาษาลาว
  เข้าปุ้น
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ขนมปัง

  ภาษาลาว
  ข้าวจี่
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ขวด

  ภาษาลาว
  แก้ว (ขวดพลาสติกใช้คำว่า ตุ๊ก)
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ของใช้/สิ่งของ

  ภาษาลาว
  เคื่อง
  หมวดหมู่
  ของใช้

  999+
  views

 • ขอบคุณ (มาก)

  ภาษาลาว
  ขอบใจ (หลาย)
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ขอแสดงความขอบคุณ

  ภาษาลาว
  ขอแสดงความฮู้บุนคุน
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  999+
  views

 • ขอแสดงความยินดี

  ภาษาลาว
  ซมเซย
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  999+
  views

 • ขอโทษ

  ภาษาลาว
  ขอโทด
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ขอให้มีสุขภาพดี

  ภาษาลาว
  ขอให้เข้มแข็ง
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ขอให้อายุยืน

  ภาษาลาว
  ขอให้มั่นยืน
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ขโมย

  ภาษาลาว
  ลัก
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  998
  views

 • ข้อเท็จจริง

  ภาษาลาว
  ข้อแท้จริง
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  830
  views

 • ข้าวต้ม

  ภาษาลาว
  ข้าวเปียก
  หมวดหมู่
  อาหาร

  990
  views

 • ข้าวสวย

  ภาษาลาว
  เข้าจ้าว
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • เข็มกลัด

  ภาษาลาว
  สายเอว
  หมวดหมู่
  ของใช้

  999+
  views

 • แข่งเรือ

  ภาษาลาว
  ซ่วงเฮือ
  หมวดหมู่
  กีฬา

  870
  views