ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • ขอบคุณ (มาก)

  ภาษาลาว ขอบใจ (หลาย)

 • ขอโทษ

  ภาษาลาว ขอโทด

 • ขอให้มีสุขภาพดี

  ภาษาลาว ขอให้เข้มแข็ง

 • ขอให้อายุยืน

  ภาษาลาว ขอให้มั่นยืน

 • ครับ/ค่ะ

  ภาษาลาว เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)

 • คุณชื่ออะไร

  ภาษาลาว เจ้าซื่อหยัง

 • คุณมาจากไหน

  ภาษาลาว เจ้ามาแต่ใส

 • คุณเป็นอย่างไรบ้าง

  ภาษาลาว สบายดีบ่

 • ฉันชื่อ

  ภาษาลาว ข่อยซื่อ

 • ฉันรักเธอ

  ภาษาลาว ข้อยฮักเจ้า

 • ยินดีที่ได้รู้จัก

  ภาษาลาว ยินดีที่ฮู้จัก

 • สวัสดี (ทักทาย)

  ภาษาลาว สบายดี

 • สวัสดี (อำลา)

  ภาษาลาว โซกดี

 • ใช่

  ภาษาลาว แม่นแล้ว, เจ้า

 • ไม่เป็นไร

  ภาษาลาว บ่เป็นหยัง

 • ไม่ใช่

  ภาษาลาว บ่, บ่แม่น

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน