คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

(หน้า 1/1)

 • ขอบคุณ (มาก)

  ภาษาลาว
  ขอบใจ (หลาย)
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ขอโทษ

  ภาษาลาว
  ขอโทด
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ขอให้มีสุขภาพดี

  ภาษาลาว
  ขอให้เข้มแข็ง
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ขอให้อายุยืน

  ภาษาลาว
  ขอให้มั่นยืน
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ครับ/ค่ะ

  ภาษาลาว
  เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • คุณชื่ออะไร

  ภาษาลาว
  เจ้าซื่อหยัง
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • คุณมาจากไหน

  ภาษาลาว
  เจ้ามาแต่ใส
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  907
  views

 • คุณเป็นอย่างไรบ้าง

  ภาษาลาว
  สบายดีบ่
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ฉันชื่อ

  ภาษาลาว
  ข่อยซื่อ
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ฉันรักเธอ

  ภาษาลาว
  ข้อยฮักเจ้า
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ยินดีที่ได้รู้จัก

  ภาษาลาว
  ยินดีที่ฮู้จัก
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • สวัสดี (ทักทาย)

  ภาษาลาว
  สบายดี
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • สวัสดี (อำลา)

  ภาษาลาว
  โซกดี
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ใช่

  ภาษาลาว
  แม่นแล้ว, เจ้า
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  757
  views

 • ไม่เป็นไร

  ภาษาลาว
  บ่เป็นหยัง
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ไม่ใช่

  ภาษาลาว
  บ่, บ่แม่น
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  779
  views