กินข้าวไหม

ภาษาพม่า

ထမင္းစားျပီးျပီလား

หมวดหมู่

บทสนทนา

อ่านว่า

ทมินชาปิปิละ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กินข้าวไหม