กินข้าวไหม

ภาษาพม่า

ထမင္းစားျပီးျပီလား

หมวดหมู่

บทสนทนา

อ่านว่า

ทมินชาปิปิละ

รูปภาพประกอบ

กินข้าวไหม


บทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น