สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)

ภาษาพม่า

မဂၤလာပါ

หมวดหมู่

คำทักทาย

อ่านว่า

มิงกะลาบา

รูปภาพประกอบ

สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)


บทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น