ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สบายดีไหม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สบายดีไหม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สบายดีေနေကာင္းတယ္
ต่อได้ไหมေစ်းဆစ္လို႕ရလား
ถูกไหมေစ်းေပါလား
ไม่สบายေနမေကာင္းဘူး
จะเอาไหมယူမလား
แพงไหมေစ်းၾကီးလား
กลับได้ไหมျပန္လို႕ရလား
ของดีไหมပစၥည္းေကာင္းလား
ขายไหมေရာင္းမလား