ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "คุณปู่คุณตา / คุณย่าคุณยาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณปู่คุณตา / คุณย่าคุณยาย

    ภาษาพม่า အဘိုး၊အဘြား

    อ่านว่า อะโพ / อะพวา

    หมวดหมู่ ทั่วไป