คำศัพท์ไทย-พม่า

กาน้ำ

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าခရား

อ่านว่าคะยา

1