คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด อ

(หน้า 1/2)

 • อดีต

  ภาษาพม่า
  အတိတ္ကာလ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  อเต้ก

  917
  views

 • อนาคต

  ภาษาพม่า
  အနာဂတ္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  อะหน่า กั้ด

  999+
  views

 • อยากจะฉี่

  ภาษาพม่า
  ေသးေပါက္ခ်င္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ซี ตัว ฉิ่น แด่

  999+
  views

 • อยากจะเข้าห้องน้ำ

  ภาษาพม่า
  အိမ္သာတတ္ခ်င္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เอ่งต่าแต้ด ฉิ่นแด่

  999+
  views

 • อยากอาเจียน

  ภาษาพม่า
  အန္ခ်င္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อั่น ฉิ่น แด่

  999+
  views

 • อร่อยมาก

  ภาษาพม่า
  အရမ္းေကာင္းတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  อะยาต่าชิเดะ

  999+
  views

 • อวัยวะเพศชาย

  ภาษาพม่า
  ေယာက်ာၤးတန္ဆာ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  เย่า จา ดสา

  999+
  views

 • อวัยวะเพศหญิง

  ภาษาพม่า
  မိန္းမတန္ဆာ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  เม็งน์ ม่ะ ดส่า

  999+
  views

 • อัน

  ภาษาพม่า
  ခု
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  คู่

  999+
  views

 • อาการสาหัส

  ภาษาพม่า
  အေျခအေနအရမ္းဆိုးသည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อแต อตั่น พยิ่ดแต่

  754
  views

 • อาการหนัก

  ภาษาพม่า
  ေရာဂါအေျခအေနအရမ္းဆိုးသည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ยอ ก่า ปยิน ถั่น แด่

  999+
  views

 • อาทิตย์ที่แล้ว

  ภาษาพม่า
  ျပီးခဲ႔ေသာအပက္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  หลุ่น แค่ะ แด้ะ อปั้ด

  790
  views

 • อาทิตย์นี้

  ภาษาพม่า
  ဒီအပက္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ดี่ อปั้ด

  846
  views

 • อาทิตย์หน้า

  ภาษาพม่า
  လာမယ္႔အပက္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  หล่า แม่ะ อปั้ด

  999+
  views

 • อาหาร

  ภาษาพม่า
  အစားအစာ
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  อซา อเต้า

  999+
  views

 • อาเจียน/อวก

  ภาษาพม่า
  အန္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อั่น แด่

  999+
  views

 • อิ่ม

  ภาษาพม่า
  ၀ျပီ
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  วาบิ

  999+
  views

 • อุบัติเหตุ

  ภาษาพม่า
  မေတာ္တဆထိခိုက္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  มต่อ ตซ่ะ ที่ ไค่ ดั่น หย่า ย่ะ แด่

  999+
  views

 • อ่างน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရကန္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่ กั่น

  999+
  views

 • อ๊อกซิเจน

  ภาษาพม่า
  ေအာက္ဆီဂ်င္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เอ่า สี่ หจิ่น

  661
  views