คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดเครื่องดื่ม

(หน้า 1/2)

 • กาแฟ

  ภาษาพม่า
  ေကာ္ဖီ
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  ก่อ ฝี่

  999+
  views

 • ชาร้อน

  ภาษาพม่า
  လကၻတ္ရည္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  ลแผ่ด เหย่

  999+
  views

 • นมคื่น

  ภาษาพม่า
  ႏို႕ဆီ
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  โน่ะสี่

  999+
  views

 • นมผง

  ภาษาพม่า
  ႏို႕မုန္႕
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  โน่ะ ม่ง

  999+
  views

 • นมสด

  ภาษาพม่า
  ႏို႕စိမ္း
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  โน่ะเซงน์

  999+
  views

 • น้ำชา

  ภาษาพม่า
  ေရေႏြးၾကမ္း
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  เหย่ นวยจัน

  999+
  views

 • น้ำดื่ม

  ภาษาพม่า
  ေသာက္ရည္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  เต้า เหย่

  999+
  views

 • น้ำตาล

  ภาษาพม่า
  သၾကား
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  ตะจา

  999+
  views

 • น้ำผลไม้

  ภาษาพม่า
  သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  ติ้ดตี ผย่อ เหย่

  999+
  views

 • น้ำมะนาว

  ภาษาพม่า
  သံပုရာရည္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  ตั่น มะหย่า เหย่

  999+
  views

 • น้ำส้ม

  ภาษาพม่า
  လိေမၼာ္ရည္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  เหล่งน์ หม่อ เหย่

  999+
  views

 • น้ำอัดลม

  ภาษาพม่า
  ဘိလက္ရည္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  บี ลัด เหย่

  999+
  views

 • น้ำอุ่น

  ภาษาพม่า
  ေရေႏြး
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  เหย่ นวย

  999+
  views

 • น้ำแข็ง

  ภาษาพม่า
  ေရခဲ
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  เหย่ แค

  999+
  views

 • เป๊ปซี่/โก

  ภาษาพม่า
  ပတ္စီ၊ကိုကာကိုလာ
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  แป่ปสี่/โก่ก่าโก่หล่า

  999+
  views

 • เหล้า

  ภาษาพม่า
  အရက္း
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  อ แย่ด

  999+
  views

 • เหล้าขาว

  ภาษาพม่า
  အရက္တစ္ပုလင္း
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  อ แย่ด ผิ่ว

  999+
  views

 • เหล้าต่างประเทศ

  ภาษาพม่า
  ႏိုင္ငံျခားအရက္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  ไหน่กั่นจา อแย่ด

  999+
  views

 • เหล้าป่า

  ภาษาพม่า
  ေတာအရက္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  ตอ อแย่ด

  999+
  views

 • เหล้ายาดอง

  ภาษาพม่า
  ေဆးစိမ္အရက္
  หมวดหมู่
  หมวดเครื่องดื่ม
  อ่านว่า
  เซ เหย่ เส่งน์ อแย่ด

  999+
  views