คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดอาหาร

(หน้า 1/1)

 • ข้าวต้ม

  ภาษาพม่า
  ဆန္ျပဳတ္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  ซามปะยื่ว

  999+
  views

 • ข้าวสวย

  ภาษาพม่า
  ထမင္း
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  ทะมิ้น

  999+
  views

 • ข้าวเหนียว

  ภาษาพม่า
  ေကာက္ညင္း
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  เก้างึน

  999+
  views

 • น้ำตาล

  ภาษาพม่า
  သၾကား
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  กะจา

  999+
  views

 • น้ำปลา

  ภาษาพม่า
  ငန္ျပာရည္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  หงะปยาเหย่

  999+
  views

 • น้ำร้อน

  ภาษาพม่า
  ေရေႏြး
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  เหย่นวย

  999+
  views

 • น้ำเปล่า

  ภาษาพม่า
  ေသာက္ရည္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  เหย่ต้ะ

  999+
  views

 • น้ำเย็น

  ภาษาพม่า
  ေရေအး
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  เหย่เอะ

  999+
  views

 • น้ำแข็งก้อน

  ภาษาพม่า
  ေရခဲေရ
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  เหย่เกโดะ

  999+
  views

 • ผัก

  ภาษาพม่า
  အရြက္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  อะย่วย

  999+
  views

 • มังสวิรัติ

  ภาษาพม่า
  သစ္သီးသုတ္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  เต็ดเต่ดลก

  999+
  views

 • หิว

  ภาษาพม่า
  ဗိုက္ဆာတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  ไบซ้าเดะ

  999+
  views

 • หิวข้าว

  ภาษาพม่า
  ထမင္းစား
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  ทะมิ้นซ้าเดะ

  999+
  views

 • อร่อยมาก

  ภาษาพม่า
  အရမ္းေကာင္းတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  อะยาต่าชิเดะ

  999+
  views

 • อิ่ม

  ภาษาพม่า
  ၀ျပီ
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  วาบิ

  999+
  views

 • เท่าไหร่

  ภาษาพม่า
  ဘယ္ေလာက္လည္း
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  บ่าล่อวเหล่

  999+
  views