คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดอวัยวะของร่างกาย

(หน้า 1/5)

 • กระดูก

  ภาษาพม่า
  အရိုး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อโย

  999+
  views

 • กระดูกสันหลัง

  ภาษาพม่า
  ေၾကာရိုး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  จอโย

  999+
  views

 • กระเพาะปัสสาวะ

  ภาษาพม่า
  ဆီးအိမ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ซี เอ่งน์

  999+
  views

 • กระเพาะอาหาร

  ภาษาพม่า
  အစာအိမ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อะส่า เอ่งน์

  962
  views

 • กล้ามเนื้อ

  ภาษาพม่า
  ဗလ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  จแว่ด ตา

  999+
  views

 • กำปั้น

  ภาษาพม่า
  လက္သီး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  แล่ด ตี ซ่ก

  886
  views

 • ก้น

  ภาษาพม่า
  ဖင္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ผิ่น

  999+
  views

 • ขนตา

  ภาษาพม่า
  မ်က္ေတာင္ေမြး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  มแย่ด เต่า

  998
  views

 • ขมับ

  ภาษาพม่า
  နားသယ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  นแต่

  862
  views

 • ขา

  ภาษาพม่า
  ေျခေထာက္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  เฉ่ ดั่น

  999+
  views

 • ข้อมือ

  ภาษาพม่า
  လက္ေကာက္၀တ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  แล่ด เก้า วุ่ด

  889
  views

 • ข้อศอก

  ภาษาพม่า
  ဒေဒါင္ဆစ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ดเด่า ซิ่ด

  878
  views

 • ข้อเท้า

  ภาษาพม่า
  ေျခမ်က္စိ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  เฉ่ ซิ่ด

  999+
  views

 • คอ

  ภาษาพม่า
  လည္ပင္း
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  แหล่ บิน

  999+
  views

 • คิ้ว

  ภาษาพม่า
  မ်က္ခံုး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  มแย่ด คง

  999+
  views

 • จมูก

  ภาษาพม่า
  နာေခါင္း
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  นเคา

  999+
  views

 • ดี

  ภาษาพม่า
  ေကာင္းတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อแต เจ่

  999+
  views

 • ตะโบก

  ภาษาพม่า
  တင္ပါး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ติ่น บา

  868
  views

 • ตับ

  ภาษาพม่า
  အသဲ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อแต

  999+
  views

 • ตา

  ภาษาพม่า
  မ်က္လံုး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  มแย่ด ลง

  999+
  views