คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดสีต่าง ๆ

(หน้า 1/1)

 • สี

  ภาษาพม่า
  အေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะเหย่า

  999+
  views

 • สีขาว

  ภาษาพม่า
  အျဖဴေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะผิ่ว หย่า

  999+
  views

 • สีชมพู

  ภาษาพม่า
  ပန္းေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  ปัน เหย่า

  999+
  views

 • สีดำ

  ภาษาพม่า
  အမဲေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะแม เหย่า

  999+
  views

 • สีน้ำตาล

  ภาษาพม่า
  အညိဳေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะโหย่ เหย่า

  999+
  views

 • สีน้ำเงิน

  ภาษาพม่า
  အျပာေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะปย๋าเหย่า

  999+
  views

 • สีฟ้า

  ภาษาพม่า
  အျပာနုေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  โม ปย๋า เหย่า

  999+
  views

 • สีมอๆ

  ภาษาพม่า
  အေရာင္မြွဲမြွဲ
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะเหย่า มแว มแว

  857
  views

 • สีม่วง

  ภาษาพม่า
  ခရမ္းေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  คยัน เหย่า

  999+
  views

 • สีส้ม

  ภาษาพม่า
  လိေမၼာ္ေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  เหล่ง หมอเหย่า

  999+
  views

 • สีอ่อนๆ

  ภาษาพม่า
  အေရာင္နုနု
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะเหย่า หนู้ๆ

  859
  views

 • สีเขียว

  ภาษาพม่า
  အစိမ္းေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะเซ็ง เหย่า

  999+
  views

 • สีเข้มๆ

  ภาษาพม่า
  အေရာင္ရင္႔
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะเหย่า ยิ่นๆ

  895
  views

 • สีเทา

  ภาษาพม่า
  မီးခိုးေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  มีโค เหย่า

  999+
  views

 • สีเหลือง

  ภาษาพม่า
  အ၀ါေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะหว่า เหย่า

  999+
  views

 • สีแดง

  ภาษาพม่า
  အနီေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  อะหนี่ เหย่า

  999+
  views

 • สีใบไม้อ่อน

  ภาษาพม่า
  စိမ္းနုေရာင္
  หมวดหมู่
  หมวดสีต่าง ๆ
  อ่านว่า
  แพด พู เหย่า

  999+
  views