ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดวัน เดือน ปี

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดวัน เดือน ปี

คำศัพท์ไทย-พม่า - หน้า 3/3 มีดังรายการต่อไปนี้

อดีต

ภาษาพม่า အတိတ္ကာလ

อนาคต

ภาษาพม่า အနာဂတ္

อาทิตย์ที่แล้ว

ภาษาพม่า ျပီးခဲ႔ေသာအပက္

อาทิตย์นี้

ภาษาพม่า ဒီအပက္

อาทิตย์หน้า

ภาษาพม่า လာမယ္႔အပက္

เดือน

ภาษาพม่า

เดือนที่แล้ว

ภาษาพม่า လြန္ခဲ႔ေသာလ

เดือนหน้า

ภาษาพม่า လာမယ္႔လ

เมษายน

ภาษาพม่า ေအပရယ္

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ