คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดวัน เดือน ปี

(หน้า 1/3)

 • กรกฎาคม

  ภาษาพม่า
  ဇူလိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  สู่ ไหล่

  999+
  views

 • กลางปี

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္အလယ္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  นิ่ด แหล่

  906
  views

 • กลางเดือน

  ภาษาพม่า
  လအလယ္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะแหล่

  906
  views

 • กันยายน

  ภาษาพม่า
  စက္တင္ဘာ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  แซ่ด ติ่น บ่า

  999+
  views

 • กุมภาพันธ์

  ภาษาพม่า
  ေဖဖ၀ါရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  เผ่ ผ่อ วารี

  999+
  views

 • ครึ่งปี

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္၀က္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  นิ่ด แว่ด

  807
  views

 • ครึ่งเดือน

  ภาษาพม่า
  လ၀က္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะแว่ด

  821
  views

 • ตลอดปี

  ภาษาพม่า
  တစ္ႏွစ္လံုး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ตนิ่ด ลง

  817
  views

 • ตลอดเดือน

  ภาษาพม่า
  တစ္လလံုး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ตล่ะ ลง

  790
  views

 • ตุลาคม

  ภาษาพม่า
  ေအာက္တိုဘာ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  เอ่า โต บ่า

  999+
  views

 • ต้นปี

  ภาษาพม่า
  နွစ္အစ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  นิ่ด อะซ่ะ

  899
  views

 • ต้นสัปดาห์

  ภาษาพม่า
  တစ္ပတ္အစပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ดบั้ด แย่ะ อซ่ะ ไบ

  870
  views

 • ต้นเดือน

  ภาษาพม่า
  လအစပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะซัน

  923
  views

 • ทุกๆปี

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  นิ่ด สิ่น นิ่ดไต

  704
  views

 • ทุกๆเดือน

  ภาษาพม่า
  လတိုင္းလတိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะสิ่น ล่ะได

  769
  views

 • ธันวาคม

  ภาษาพม่า
  ဒီဇင္ဘာ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ดิ่ สิ่น บ่า

  999+
  views

 • ปลายปี

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ကုန္ပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  นิ่ด ก่ง ไบ

  723
  views

 • ปลายสัปดาห์

  ภาษาพม่า
  တစ္ပတ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ดบั้ด แย่ะ เด่า ซงไบ

  832
  views

 • ปลายเดือน

  ภาษาพม่า
  လကုန္ပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะ ก่ง ไบ

  999+
  views

 • ปัจจุบัน

  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ปิ้ด โส้ก ปั่น

  857
  views