ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย-พม่า - หน้า 2/3 มีดังรายการต่อไปนี้

สี่

ภาษาพม่า ေလး

สี่สิบ

ภาษาพม่า ေလးဆယ္

หก

ภาษาพม่า ေျခာက္

หนึ่ง

ภาษาพม่า တစ္

หนึ่งพัน

ภาษาพม่า တစ္ေထာင္

หนึ่งพันล้าน

ภาษาพม่า သန္းတစ္ေထာင္

หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด

ภาษาพม่า တစ္ေထာင္တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္

หนึ่งร้อย

ภาษาพม่า တစ္ရာ

หนึ่งร้อยยี่สิบ

ภาษาพม่า တစ္ရာတစ္ဆယ္

หนึ่งร้อยล้าน

ภาษาพม่า သန္းတစ္ရာ

หนึ่งร้อยสิบเอ็ด

ภาษาพม่า တစ္ရာ႔ႏွစ္ဆယ္

หนึ่งร้อยหนึ่ง

ภาษาพม่า တစ္ရာ႔တစ္

หนึ่งร้อยห้าสิบ

ภาษาพม่า တစ္ရာ႔ငါးဆယ္

หนึ่งล้าน

ภาษาพม่า ဆယ္သိန္း

หนึ่งหมื่น

ภาษาพม่า တစ္ေသာင္း

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด

ภาษาพม่า တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္႔တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္

หนึ่งแสน

ภาษาพม่า တစ္သိန္း

หน่วย

ภาษาพม่า ယူနစ္

หมื่น

ภาษาพม่า ေသာင္း

ห้า

ภาษาพม่า ငါး

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ