ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย-พม่า - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

พัน

ภาษาพม่า ေထာင္

ยี่สิบ

ภาษาพม่า ႏွစ္ဆယ္

ยี่สิบเอ็ด

ภาษาพม่า ႏွစ္ဆယ္႔တစ္

ร้อย

ภาษาพม่า ရာ

ล้าน

ภาษาพม่า သန္း

ศูนย์

ภาษาพม่า သုည

สอง

ภาษาพม่า နွစ္

สองพัน

ภาษาพม่า ႏွစ္ေထာင္

สองร้อย

ภาษาพม่า နွစ္ရာ

สองหมื่น

ภาษาพม่า ႏွစ္ေသာင္း

สองแสนสี่หมื่นห้าพัน

ภาษาพม่า ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္

สาม

ภาษาพม่า သံုး

สามสิบ

ภาษาพม่า သံုးဆယ္

สามสิบเอ็ด

ภาษาพม่า သံုးဆယ္႔တစ္

สิบ

ภาษาพม่า တစ္ဆယ္

สิบ

ภาษาพม่า ဆယ္

สิบสอง

ภาษาพม่า တစ္ဆယ္႔နွစ္

สิบห้า

ภาษาพม่า တစ္ဆယ္႔ငါး

สิบเก้า

ภาษาพม่า တစ္ဆယ္႔ကိုး

สิบเอ็ด

ภาษาพม่า တစ္ဆယ္႔တစ္

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ