คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดญาติพี่น้องและตระกูล

(หน้า 1/2)

 • กู

  ภาษาพม่า
  ငါ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หง่า

  999+
  views

 • ข้า

  ภาษาพม่า
  က်ဳပ္
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  จ๊ก

  999+
  views

 • ข้าพเจ้า/ฉัน

  ภาษาพม่า
  ကြ်န္ုပ္
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  จะโนก

  999+
  views

 • คนทั้งหมด

  ภาษาพม่า
  လူအားလံုး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หลู่ อา ลง

  999+
  views

 • คนทั้งหมด

  ภาษาพม่า
  လူအားလံုး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  ขิ่น มยา/ติ่น

  999+
  views

 • ดิฉัน

  ภาษาพม่า
  က်မ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  จะ ม่ะ

  999+
  views

 • ตา

  ภาษาพม่า
  အဖိုး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  อโพ

  999+
  views

 • ท่าน

  ภาษาพม่า
  လူၾကီးမင္း
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หลู่ จี มิน

  999+
  views

 • น้อง

  ภาษาพม่า
  ညီ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หยี่/หยี่ มะ

  999+
  views

 • น้องชาย

  ภาษาพม่า
  ညီေလး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หยี่เล

  999+
  views

 • น้องสะใภ้

  ภาษาพม่า
  ေယာက္မ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  เยา ม่ะ

  999+
  views

 • น้องสาว

  ภาษาพม่า
  ညီမ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หยี่ ม่ะ

  999+
  views

 • น้องเขย

  ภาษาพม่า
  ေယာက္ဖ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  เย่า พ่ะ

  999+
  views

 • น้องเมีย

  ภาษาพม่า
  ခယ္မ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  แข่ ม่ะ

  999+
  views

 • น้าชาย

  ภาษาพม่า
  ဦးေလး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  อูเล

  999+
  views

 • น้าหญิง

  ภาษาพม่า
  အေဒၚေလး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  ด่อ เล

  999+
  views

 • ปู่

  ภาษาพม่า
  အဖိုး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  อโพ

  999+
  views

 • ป้า

  ภาษาพม่า
  ၾကီးေဒၚ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  อจี(จีด่อ)

  999+
  views

 • ผัว

  ภาษาพม่า
  လင္
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หลิ่น

  999+
  views

 • ผัวเมีย

  ภาษาพม่า
  လင္မယား
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หลิ่น มยา

  999+
  views