คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดการเดินทางทั่วไป

(หน้า 1/1)

 • กลับ

  ภาษาพม่า
  ျပန္မယ္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น แหม่

  999+
  views

 • กลับก่อน

  ภาษาพม่า
  အရင္ျပန္နင့္လိုက္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  อะหยิ่น ปยั่น

  999+
  views

 • กลับมาที่นี่อีก

  ภาษาพม่า
  ဒီေနရာျပန္လာအုန္းမယ္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ดี่โก่ ปยั่นหล่า อูแหม่

  999+
  views

 • กลับมาที่นี่อีกไหม

  ภาษาพม่า
  ဒီေနရာျပန္လာအုန္းမလား
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ดี่โก่ ปยั่นหล่า องมลา

  999+
  views

 • กลับเถอะ

  ภาษาพม่า
  ျပန္ပါ
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น ด้อ

  999+
  views

 • กลับเร็วๆ

  ภาษาพม่า
  ျမန္ျမန္ျပန္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  มยั่นๆ ปยั่น

  999+
  views

 • กลับได้

  ภาษาพม่า
  ျပန္လို႕ရတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่นโล่ะ ย่ะ แด่

  999+
  views

 • กลับได้ไหม

  ภาษาพม่า
  ျပန္လို႕ရလား
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่นโล่ะ ย่ะลา

  999+
  views

 • กลับไป

  ภาษาพม่า
  ျပန္သြား
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น ตัว

  999+
  views

 • กลับไปทางลัด

  ภาษาพม่า
  ျဖတ္လမ္း
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  พยั่ด ลันก้ะ ปยั่น ตัว

  999+
  views

 • กลับไปอีก

  ภาษาพม่า
  ျပန္သြားမယ္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น ตัว อง แหม่

  999+
  views

 • กลับไปอีกไหม

  ภาษาพม่า
  ျပန္သြားအုန္းမလား
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น ตัว อง มลา

  999+
  views

 • กลับไม่ได้

  ภาษาพม่า
  ျပန္လို႕မရဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่นโล่ะ มะย่ะบู

  999+
  views

 • กลับไหม

  ภาษาพม่า
  ျပန္မလား
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น มลา

  999+
  views

 • ต่ออายุวีซ่า

  ภาษาพม่า
  ဗီဇာသက်တမ်းတိုး
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป

  999+
  views

 • ยังไม่กลับ

  ภาษาพม่า
  မျပန္ဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  มะปยั่น เตบู

  999+
  views

 • ไม่กลับมาอีก

  ภาษาพม่า
  မျပန္လာေတာ့ဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น มะหล่า ด้อบู

  999+
  views

 • ไม่กลับไปอีกแล้ว

  ภาษาพม่า
  မသြားေတာ့ဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  มะปยั่น ตัว ด้อบู

  999+
  views