คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ส

(หน้า 1/4)

 • สบายดี

  ภาษาพม่า
  ေနေကာင္းတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เหน่ เกา แด่

  999+
  views

 • สบายดีไหม

  ภาษาพม่า
  ေနေကာင္းလား
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เน่ กอง ลา

  999+
  views

 • สบู่

  ภาษาพม่า
  ဆပ္ျပာ
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  ซั่ด เปี่ย

  999+
  views

 • สมอง

  ภาษาพม่า
  ဦးေနာက္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อง เน่า

  999+
  views

 • สลบ

  ภาษาพม่า
  သတိလစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เม่ะ มยอ แด่

  999+
  views

 • สวยมาก, น่ารักมาก

  ภาษาพม่า
  လွတယ္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ล่ะเด่,ช้อเด่

  999+
  views

 • สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)

  ภาษาพม่า
  မဂၤလာပါ
  หมวดหมู่
  คำทักทาย
  อ่านว่า
  มิงกะลาบา

  999+
  views

 • สวัสดีปีใหม่

  ภาษาพม่า
  မဂၤလာႏွစ္သစ္ကူး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  หมิ่งกะลา ซิตอ นิติกู บ่าขะเมี่ย

  999+
  views

 • สอง

  ภาษาพม่า
  နွစ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นิ่ด

  999+
  views

 • สองพัน

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ေထာင္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นะเถ่า

  905
  views

 • สองร้อย

  ภาษาพม่า
  နွစ္ရာ
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นะ หย่า

  849
  views

 • สองหมื่น

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္ေသာင္း
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นเตา

  947
  views

 • สองแสนสี่หมื่นห้าพัน

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  นเต็งน์ เลเตา งาเถ่า

  800
  views

 • สะดือ

  ภาษาพม่า
  ခ်က္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  แช่ด

  999+
  views

 • สาดน้ำ

  ภาษาพม่า
  ရေပက်
  หมวดหมู่
  ทั่วไป

  999+
  views

 • สาม

  ภาษาพม่า
  သံုး
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตง

  999+
  views

 • สามล้อ

  ภาษาพม่า
  ဆိုက္ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ใส้ กา/ตง เบงน์

  808
  views

 • สามล้อแดง

  ภาษาพม่า
  ကုန္တင္ဆိုက္ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ก่ง ติ่น ใส้ กา

  701
  views

 • สามสิบ

  ภาษาพม่า
  သံုးဆယ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตงแส่

  999+
  views

 • สามสิบนาที

  ภาษาพม่า
  သံုးဆယ္မိနစ္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มนิ่ด ตงแส่

  876
  views