คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ล

(หน้า 1/1)

 • ลาก่อน

  ภาษาพม่า
  ဘိုင္းဘိုင္၊တာတာ
  หมวดหมู่
  คำทักทาย
  อ่านว่า
  ตาตา

  999+
  views

 • ลาบ

  ภาษาพม่า
  စင္းေကာ
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  อเซงน์ กอ

  999+
  views

 • ลำไส้

  ภาษาพม่า
  အူ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อู่

  881
  views

 • ลิ้น

  ภาษาพม่า
  လ်ွာ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ส่า

  999+
  views

 • ลิ้นปี่

  ภาษาพม่า
  ရင္ရြတ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  หยิ่นยุ่น

  837
  views

 • ลิ้นไก่

  ภาษาพม่า
  ၾကက္လွ်ာ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ส่า ขิ่น

  826
  views

 • ลูกกระเดือก

  ภาษาพม่า
  လည္စိ
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  แหล่ ซิ่

  931
  views

 • ลูกชิ้นปลา

  ภาษาพม่า
  ငါးဘောလုံးကို
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ล้าน

  ภาษาพม่า
  သန္း
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ตัน

  878
  views

 • เลือกตั้ง

  ภาษาพม่า
  ေရြးေကာက္ပြဲ
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ยเว - เก้าก์ - ปแว

  999+
  views

 • เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ภาษาพม่า
  တမၽဳုိးသို႔မဟုတ္တမၽဳုိးေရြးခၽယ္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป

  984
  views

 • เลือด

  ภาษาพม่า
  အေသြး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ตวย

  999+
  views

 • เลือดไหล

  ภาษาพม่า
  ေသြးယိုသည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตวย โหย่ ซี แด่

  945
  views