คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด พ

(หน้า 1/2)

 • พญาธิ

  ภาษาพม่า
  တစ္ေခါင္း
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตั่น เก่า

  679
  views

 • พริก

  ภาษาพม่า
  ငရုတ္သီး
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  งะย่ก ตี

  999+
  views

 • พริกผง

  ภาษาพม่า
  ငရုတ္သီးမုန္႕
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  งะย่ก ตี ม่ง

  999+
  views

 • พริกไทย

  ภาษาพม่า
  ငရုတ်

  210
  views

 • พรุ่งนี้

  ภาษาพม่า
  မနက္ျဖန္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด พยั๋น

  999+
  views

 • พรุ่งนี้

  ภาษาพม่า
  မနက္ျဖန္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  มาเนะเผี่ยน

  999+
  views

 • พฤศจิกายน

  ภาษาพม่า
  နို၀င္ဘာ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  โหน่ วิ่น บ่า

  999+
  views

 • พฤษภาคม

  ภาษาพม่า
  ေမ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  เหม่

  965
  views

 • พลาสเตอร์

  ภาษาพม่า
  ပလာစတာ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ปะหล่า สต่า

  904
  views

 • พลาสเตอร์ปิดแผล

  ภาษาพม่า
  အနာကပ္ပလာစတာ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อะหน่ากั้ด ปล่า สต่า

  999+
  views

 • พวกคุณ

  ภาษาพม่า
  ခင္မ်ားတို႔
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  ขิ่น มยา โด้

  999+
  views

 • พวกท่าน

  ภาษาพม่า
  လူၾကီးမင္းတုိ႔
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หลู่ จี มินโด้

  927
  views

 • พวกผม

  ภาษาพม่า
  ကြ်န္ေတာ္တို႔
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  จะหน่อโด้

  999+
  views

 • พวกเขา

  ภาษาพม่า
  သူတို႔
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  ตู่โด้/ตู่ ม่ะโด้

  999+
  views

 • พวกเรา

  ภาษาพม่า
  တို႔တေတြ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  โด้ดะด่วย

  999+
  views

 • พอ

  ภาษาพม่า
  လုံလောက်စွာ

  243
  views

 • พัน

  ภาษาพม่า
  ေထာင္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  เถ่า

  999+
  views

 • พิการ

  ภาษาพม่า
  ဒုတ္ခိတ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ด้ก ขี้ ต้ะ

  908
  views

 • พี่กลาง

  ภาษาพม่า
  အကိုလတ္
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  อโก่ ลัด /อม่ะ ลัด

  919
  views

 • พี่ชาย / พี่สาว

  ภาษาพม่า
  အစ္ကို၊အစ္မ
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  อะโก / อะมะ

  999+
  views