คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ฝ

(หน้า 1/1)

 • ฝรั่ง โยเดีย

  ภาษาพม่า
  ဘို
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  โบล่

  999+
  views

 • ฝาก

  ภาษาพม่า
  အပျငှေ

  179
  views

 • ฝี

  ภาษาพม่า
  အနာစိမ္း
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อะหน่า เซ็ง

  999+
  views

 • ฝ่ามือ

  ภาษาพม่า
  လက္ဖ၀ါ္း
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  แล่ด วา

  680
  views

 • ฝ่าเท้า

  ภาษาพม่า
  ေျခဖ၀ါး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  เฉ่ พวา

  647
  views

 • ฝ้า

  ภาษาพม่า
  တင္းတိမ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ติน เด้ด

  737
  views