คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ผักและผลไม้

(หน้า 1/1)

 • กระเทียม

  ภาษาพม่า
  ၾကက္သြန္ျဖဴ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แจ้ด ต่น ผิ่ว

  999+
  views

 • กล้วย

  ภาษาพม่า
  ငွက္ေပ်ာသီး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  งะปยอ ตี

  999+
  views

 • กะหล่ำปลี

  ภาษาพม่า
  ေဂၚဖီထုပ္
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ก่อ ผี่ ท่ก

  999+
  views

 • ขมิ้น

  ภาษาพม่า
  နန္ႏြင္း
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ซะนวิน

  999+
  views

 • ข้าวเปลือก

  ภาษาพม่า
  စပါး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ซบา

  999+
  views

 • ข้าวโพด

  ภาษาพม่า
  ေျပာင္းဖူး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แปว บู

  999+
  views

 • งา

  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  นัน

  999+
  views

 • ดอกกะหล่ำปลี

  ภาษาพม่า
  ပန္းေဂၚဖီ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ปัน ก่อ ผี่

  999+
  views

 • ตะไคร้

  ภาษาพม่า
  ဇပါးလင္
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ซะ บะหลิ่น

  999+
  views

 • ต้นหอม

  ภาษาพม่า
  ၾကသြန္ပင္
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แจ้ด ต่น บิ่น

  999+
  views

 • ถั่วฝักยาว

  ภาษาพม่า
  ပဲေတာ႔စိမ္း
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แป เเด้า เส่

  999+
  views

 • ถั่วลิสง

  ภาษาพม่า
  ေျမပဲ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  มเย๋ แบ

  999+
  views

 • ถั่วเขียว

  ภาษาพม่า
  ပဲသီး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แป ดี่

  999+
  views

 • ผักชี

  ภาษาพม่า
  နံနံ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้

  999+
  views

 • เงาะ

  ภาษาพม่า
  ၾကက္ေမာင္သီး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แจ้ด เม่า ตี

  999+
  views

 • เม็ดผักชี

  ภาษาพม่า
  နံနံ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้

  999+
  views

 • แตงกวา

  ภาษาพม่า
  သခြါးသီး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ตคัว ตี

  999+
  views

 • แตงโม

  ภาษาพม่า
  ဖရဲသီး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  พแย ตี

  999+
  views