ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ บทสนทนาการซื้อขาย

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ บทสนทนาการซื้อขาย

คำศัพท์ไทย-พม่า - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ของดี

ภาษาพม่า ပစၥည္းေကာင္းသည္

ของดีไหม

ภาษาพม่า ပစၥည္းေကာင္းလား

ของไม่ดี

ภาษาพม่า ပစၥည္းမေကာင္းဘူး

ขาดทุน

ภาษาพม่า ရႈံးသည္

ขาดทุนไหม

ภาษาพม่า ရံႈးလား

ขาย

ภาษาพม่า ေရာင္းတယ္

ขายไหม

ภาษาพม่า ေရာင္းမလား

จะจำนำ

ภาษาพม่า ေပါင္မယ္

จะจำนำไหม

ภาษาพม่า ေပါင္မလား

จะซื้อ

ภาษาพม่า ၀ယ္မယ္

จะซื้อไหม

ภาษาพม่า ၀ယ္မလား

จะเอา

ภาษาพม่า ယူမယ္

จะเอาไหม

ภาษาพม่า ယူမလား

จะไปจำนำ

ภาษาพม่า သြားေပါင္မယ္

ต่อได้

ภาษาพม่า ေစ်းဆစ္လို႕ရသည္

ต่อได้ไหม

ภาษาพม่า ေစ်းဆစ္လို႕ရလား

ต่อไม่ได้

ภาษาพม่า ေစ်းဆစ္လို႕မရဘူး

ถูก

ภาษาพม่า ေစ်းေပါတယ္

ถูกที่สุด

ภาษาพม่า ေစ်းအေပါဆံုး

ถูกไหม

ภาษาพม่า ေစ်းေပါလား

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ