ค้นหา  คำศัพท์ไทย-พม่า

หมวด บทสนทนาการซื้อขาย - คำศัพท์ไทย-พม่า - หน้า 1/3

 • ของดี

  ภาษาพม่า ပစၥည္းေကာင္းသည္

  อ่านว่า ปยิ่ด ซี เกาแด่

 • ของดีไหม

  ภาษาพม่า ပစၥည္းေကာင္းလား

  อ่านว่า ปยิ่ด ซี เกา ลา

 • ของไม่ดี

  ภาษาพม่า ပစၥည္းမေကာင္းဘူး

  อ่านว่า ปยิ่ด ซี มเกา บู

 • ขาดทุน

  ภาษาพม่า ရႈံးသည္

  อ่านว่า ซง แด่

 • ขาดทุนไหม

  ภาษาพม่า ရံႈးလား

  อ่านว่า ซง ลา

 • ขาย

  ภาษาพม่า ေရာင္းတယ္

  อ่านว่า เยา แหม่

 • ขายไหม

  ภาษาพม่า ေရာင္းမလား

  อ่านว่า เยา มลา

 • จะจำนำ

  ภาษาพม่า ေပါင္မယ္

  อ่านว่า เป่า แหม่

 • จะจำนำไหม

  ภาษาพม่า ေပါင္မလား

  อ่านว่า เป่า มลา

 • จะซื้อ

  ภาษาพม่า ၀ယ္မယ္

  อ่านว่า แหว่ แหม่

 • จะซื้อไหม

  ภาษาพม่า ၀ယ္မလား

  อ่านว่า แหว่ มลา

 • จะเอา

  ภาษาพม่า ယူမယ္

  อ่านว่า หยู่ แหม่

 • จะเอาไหม

  ภาษาพม่า ယူမလား

  อ่านว่า หยู่ มลา

 • จะไปจำนำ

  ภาษาพม่า သြားေပါင္မယ္

  อ่านว่า ตัว เป่า แหม่

 • ต่อได้

  ภาษาพม่า ေစ်းဆစ္လို႕ရသည္

  อ่านว่า เซ ซิดโล่ะ ย่ะแด่

 • ต่อได้ไหม

  ภาษาพม่า ေစ်းဆစ္လို႕ရလား

  อ่านว่า เซ ซิดโล่ะ ย่ะมลา

 • ต่อไม่ได้

  ภาษาพม่า ေစ်းဆစ္လို႕မရဘူး

  อ่านว่า เซ ซิดโล่ะ มย่ะบู

 • ถูก

  ภาษาพม่า ေစ်းေပါတယ္

  อ่านว่า เซ ต่อ แด่

 • ถูกที่สุด

  ภาษาพม่า ေစ်းအေပါဆံုး

  อ่านว่า เซ เค้ก ต่อ แด่

 • ถูกไหม

  ภาษาพม่า ေစ်းေပါလား

  อ่านว่า เซ ต่อ ลา

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-พม่า

 1. 1. 1

 2. 2. กินข้าวไหม

 3. 3. ขอโทษ (Excuse me)

 4. 4. ขอบคุณมาก

 5. 5. ขอหอมแก้มได้ไหม

 6. 6. ข้าวหนึ่งจาน

 7. 7. คิดถึง

 8. 8. ฉันรักเธอ

 9. 9. บุหรี่

 10. 10. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด

 11. 11. แฟน คนรัก

 12. 12. มีแฟนหรือยัง

 13. 13. ลาก่อน

 14. 14. วันจันทร์

 15. 15. สบายดีไหม

 16. 16. สวยมาก, น่ารักมาก

 17. 17. สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)

 18. 18. หล่อมาก

 19. 19. อร่อยมาก

 20. 20. อวัยวะเพศหญิง