คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ท

(หน้า 1/1)

 • ทวาร

  ภาษาพม่า
  စအို
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  สโอ่

  999+
  views

 • ทหาร/ตำรวจ

  ภาษาพม่า
  စစ္သား၊ရဲ
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ซิดดั้ด/เย

  999+
  views

 • ทายา

  ภาษาพม่า
  ေဆးလိမ္းသည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เซ เลง แด่

  999+
  views

 • ทำหมัน

  ภาษาพม่า
  သားေၾကာျဖတ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตา จ่อ พยั่ด แต่

  999+
  views

 • ทิชชู่

  ภาษาพม่า
  အသားမှငျြ

  117
  views

 • ทุกๆปี

  ภาษาพม่า
  ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  นิ่ด สิ่น นิ่ดไต

  704
  views

 • ทุกๆวัน

  ภาษาพม่า
  ေန႔တိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  เน่ะสิ่น เน่ะได

  933
  views

 • ทุกๆเดือน

  ภาษาพม่า
  လတိုင္းလတိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะสิ่น ล่ะได

  769
  views

 • ท่าน

  ภาษาพม่า
  လူၾကီးမင္း
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  หลู่ จี มิน

  999+
  views

 • เที่ยงคืน

  ภาษาพม่า
  သန္းေကာင္ယံ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  นแซ่ด เลหน่า หยี่

  999+
  views

 • เที่ยงวัน

  ภาษาพม่า
  ေန႔လည္ဆစ္ဆယ္႔ႏွစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  แซ่ด นะหน่า หยี่

  972
  views

 • เท่าไร

  ภาษาพม่า
  ဘယ္ေလာက္လည္း
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  แบ่ เลา แล่

  999+
  views

 • เท่าไหร่

  ภาษาพม่า
  ဘယ္ေလာက္လည္း
  หมวดหมู่
  หมวดอาหาร
  อ่านว่า
  บ่าล่อวเหล่

  999+
  views

 • เท้า

  ภาษาพม่า
  ေျခေထာက္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  เฉ่

  999+
  views

 • ๑ ทุ่ม

  ภาษาพม่า
  ညေနခုနွစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  แซ่ด โก หน่า หยี่

  694
  views

 • ๒ ทุ่ม

  ภาษาพม่า
  ညရွစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  นะแส่ หน่า หยี่

  782
  views

 • ๓ ทุ่ม

  ภาษาพม่า
  ညကိုးနာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  นแซ่ด ตะหน่า หยี่

  612
  views

 • ๔ ทุ่ม

  ภาษาพม่า
  ညဆယ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  นแซ่ด น่ะหน่า หยี่

  758
  views

 • ๕ ทุ่ม

  ภาษาพม่า
  ညတစ္ဆယ္႔တစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  นแซ่ด ตงหน่า หยี่

  718
  views