ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดตัวอักษร ถ

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดตัวอักษร ถ

คำศัพท์ไทย-พม่า มีดังรายการต่อไปนี้

ถอดรองเท้า

ภาษาพม่า ဖိနပ်

ถังน้ำ

ภาษาพม่า ေရတိုင္ကီ

ถังน้ำ

ภาษาพม่า ေရဘုန္း

ถั่วฝักยาว

ภาษาพม่า ပဲေတာ႔စိမ္း

ถั่วลิสง

ภาษาพม่า ေျမပဲ

ถั่วเขียว

ภาษาพม่า ပဲသီး

ถูก

ภาษาพม่า ေစ်းေပါတယ္

ถูกที่สุด

ภาษาพม่า ေစ်းအေပါဆံုး

ถูกไหม

ภาษาพม่า ေစ်းေပါလား

ถ้วย

ภาษาพม่า ပန္းကန္လံုး

ถ้วยหนึ่งใบ

ภาษาพม่า ပုကန္လံုးတစ္လံုး


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ