คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ต

(หน้า 1/3)

 • ตรงไป

  ภาษาพม่า
  တည္႕တည္႕သြား
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ตินบอตัว

  999+
  views

 • ตรวจ

  ภาษาพม่า
  ေဆးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ซิ่ด เซ ซัน ตั๊ด

  999+
  views

 • ตรวจปัสสาวะ

  ภาษาพม่า
  ေသးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ซี ซิ่ดแต่

  999+
  views

 • ตรวจสุขภาพ

  ภาษาพม่า
  က်န္းမာေရးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  จันหม่าเยวิ่ด เซแด่

  999+
  views

 • ตรวจอุจจระ

  ภาษาพม่า
  ခ်ီးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  วัน ซิ่ด แต่

  999+
  views

 • ตรวจเลือด

  ภาษาพม่า
  ေသြးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เตย ซิ่ด แต่

  999+
  views

 • ตรวจเสล็ด

  ภาษาพม่า
  ေဆးစစ္ျပီးျပီ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตเล่ก ซิ่ด แต่

  999+
  views

 • ตลอดปี

  ภาษาพม่า
  တစ္ႏွစ္လံုး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ตนิ่ด ลง

  817
  views

 • ตลอดวัน

  ภาษาพม่า
  တစ္ေန႔လံုး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ตเน่ะ ลง

  930
  views

 • ตลอดเดือน

  ภาษาพม่า
  တစ္လလံုး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ตล่ะ ลง

  790
  views

 • ตอนกลางคืน

  ภาษาพม่า

  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ย๊ะ

  999+
  views

 • ตอนกลางวัน

  ภาษาพม่า
  ေန႔လည္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  เน่ะ แหล่

  999+
  views

 • ตอนกลางวัน

  ภาษาพม่า
  ေန႕လည္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  นิเหล่

  999+
  views

 • ตอนหัวค่ำ

  ภาษาพม่า
  ညဦးပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ย๊ะ อู

  999+
  views

 • ตอนเช้า

  ภาษาพม่า
  မနက္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  มาเนะ

  999+
  views

 • ตอนเช้า

  ภาษาพม่า
  မနက္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด

  999+
  views

 • ตอนเย็น

  ภาษาพม่า
  ညေန
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ย๊ะเหน่

  999+
  views

 • ตอนเย็น

  ภาษาพม่า
  ညေန
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  เงียะเหน่

  999+
  views

 • ตะกร้า

  ภาษาพม่า
  စေလာင္းဖံုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ซอย ชิน

  999+
  views

 • ตะเกียบ

  ภาษาพม่า
  တူ
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ตู่

  999+
  views