คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ด

(หน้า 1/1)

 • ดอกกะหล่ำปลี

  ภาษาพม่า
  ပန္းေဂၚဖီ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ปัน ก่อ ผี่

  999+
  views

 • ดิฉัน

  ภาษาพม่า
  က်မ
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  จะ ม่ะ

  999+
  views

 • ดี

  ภาษาพม่า
  ေကာင္းတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อแต เจ่

  999+
  views

 • ดีหรือยัง

  ภาษาพม่า
  ေကာင္းျပီလား
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกา บี ลา

  999+
  views

 • ดีแล้ว

  ภาษาพม่า
  ေကာင္းျပီ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกา บี

  999+
  views

 • เดิน

  ภาษาพม่า
  ေျချခင္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ฉิฉิ่น

  999+
  views

 • เดินทาง

  ภาษาพม่า
  ခရီးသြားသည္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ขะยี

  999+
  views

 • เดือน

  ภาษาพม่า

  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ล่ะ

  999+
  views

 • เดือนที่แล้ว

  ภาษาพม่า
  လြန္ခဲ႔ေသာလ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  หลุ่น แค่ะ แด้ะ ล่ะ

  999+
  views

 • เดือนหน้า

  ภาษาพม่า
  လာမယ္႔လ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  หล่า แม่ะ ล่ะ

  999+
  views

 • เด็กชาย

  ภาษาพม่า
  ေကာင္ေလး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  เย่า จาเล

  999+
  views

 • เด็กหญิง

  ภาษาพม่า
  ေကာင္မေလး
  หมวดหมู่
  หมวดญาติพี่น้องและตระกูล
  อ่านว่า
  เมง ขเล

  999+
  views

 • ได้กำไร

  ภาษาพม่า
  အျမတ္ရတယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  อะ เมี๊ยด ย่ะแด่

  999+
  views