คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด จ

(หน้า 1/1)

 • จมูก

  ภาษาพม่า
  နာေခါင္း
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  นเคา

  999+
  views

 • จะจำนำ

  ภาษาพม่า
  ေပါင္မယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เป่า แหม่

  999+
  views

 • จะจำนำไหม

  ภาษาพม่า
  ေပါင္မလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เป่า มลา

  999+
  views

 • จะซื้อ

  ภาษาพม่า
  ၀ယ္မယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  แหว่ แหม่

  999+
  views

 • จะซื้อไหม

  ภาษาพม่า
  ၀ယ္မလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  แหว่ มลา

  999+
  views

 • จะเอา

  ภาษาพม่า
  ယူမယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  หยู่ แหม่

  999+
  views

 • จะเอาไหม

  ภาษาพม่า
  ယူမလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  หยู่ มลา

  999+
  views

 • จะไปจำนำ

  ภาษาพม่า
  သြားေပါင္မယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ตัว เป่า แหม่

  999+
  views

 • จะไปแล้ว

  ภาษาพม่า
  သွားကြဖို့

  645
  views

 • จะไปไหน

  ภาษาพม่า
  အဘယ်မှာရှိသွားကြဖို့
  หมวดหมู่
  บทสนทนา

  999+
  views

 • จักรยาน

  ภาษาพม่า
  စက္ဘီး
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  แซ่ด เบงน์

  999+
  views

 • จาน

  ภาษาพม่า
  ပန္းကန္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  บะกั่น เปีย

  999+
  views

 • เจาะ

  ภาษาพม่า
  ေဖာက္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เพ่า

  999+
  views

 • เจาะเลือด

  ภาษาพม่า
  ေသြးေဖာက္တယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เตย เพ่า แต่

  999+
  views

 • เจ็ด

  ภาษาพม่า
  ခုႏွစ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ขุ่นนิ่ด

  984
  views

 • เจ็ดพัน

  ภาษาพม่า
  ခုႏွစ္ေထာင္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ขุ่น นเถ่า

  651
  views

 • เจ็ดสิบ

  ภาษาพม่า
  ခုႏွစ္ဆယ္
  หมวดหมู่
  หมวดตัวเลข
  อ่านว่า
  ขุ่น นแส่

  890
  views

 • เจ็บ

  ภาษาพม่า
  နာတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  หน่า แด่

  999+
  views

 • เจ็บหน้าอก

  ภาษาพม่า
  ရင္ဘတ္နာတယ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  หยิ่นบั้ด หน่า แด่

  999+
  views

 • แจ้งเจ้าหน้าที่

  ภาษาพม่า
  ဝန်ထမ်းများအစီရင်ခံစာ

  240
  views