คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ง

(หน้า 1/1)

 • งอบ

  ภาษาพม่า
  ခေမွာက္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ส่วนตัว
  อ่านว่า
  ขะเม่า

  779
  views

 • งา

  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  นัน

  999+
  views

 • งานก่อสร้าง

  ภาษาพม่า
  ဆောက်လုပ်ရေး
  หมวดหมู่
  ทั่วไป

  999+
  views

 • เงาะ

  ภาษาพม่า
  ၾကက္ေမာင္သီး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แจ้ด เม่า ตี

  999+
  views

 • เงินสด

  ภาษาพม่า
  လက္လီ
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  หง่วย แล่ด งิน

  999+
  views