คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ของใช้ในห้องน้ำ

(หน้า 1/1)

 • กะละมัง

  ภาษาพม่า
  ဇလံု
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  ซลา

  999+
  views

 • ขันน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရခြက္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่ คแว่ก

  999+
  views

 • ครีมนวดผม

  ภาษาพม่า
  ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  สปิ่น ปย่อ เซ

  999+
  views

 • ถังน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရဘုန္း
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่ บง

  999+
  views

 • น้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရ
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่

  999+
  views

 • น้ำยาล้างหน้า

  ภาษาพม่า
  မ်က္နွာသစ္ေဆး
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  มแยก หน่า ติ้ด เซเหย่

  999+
  views

 • น้ำยาล้างห้องน้ำ

  ภาษาพม่า
  အိမ္သာေဆးဆပ္ျပာ
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่โช คันเซเหย่

  999+
  views

 • ผงซักผอก

  ภาษาพม่า
  အ၀တ္ေလ်ာ္ဆပ္ျပာမႈန္႕
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  ซั่ด เปี่ย ม่ง

  999+
  views

 • ผ้าเช็ดหน้า

  ภาษาพม่า
  မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  โก่ ต้กด์ ป หว่า/ตะแบ้ด

  999+
  views

 • ยาสระผม

  ภาษาพม่า
  ေခါင္းေလ်ာ္ရည္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เกา ส่อ เหย่

  999+
  views

 • ยาสีฟัน

  ภาษาพม่า
  သြားတိုက္ေဆး
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  ตัว ใต้ เซ

  999+
  views

 • สบู่

  ภาษาพม่า
  ဆပ္ျပာ
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  ซั่ด เปี่ย

  999+
  views

 • อ่างน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရကန္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่ กั่น

  999+
  views

 • แปรง

  ภาษาพม่า
  ဘရက္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  บรัด

  999+
  views

 • แปรงฟัน

  ภาษาพม่า
  သြားတိုက္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  ดะบ้ด ตั่น

  999+
  views