คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ข

(หน้า 1/3)

 • ขนตา

  ภาษาพม่า
  မ်က္ေတာင္ေမြး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  มแย่ด เต่า

  998
  views

 • ขนาดใหญ่

  ภาษาพม่า
  အကြီးစား

  317
  views

 • ขมับ

  ภาษาพม่า
  နားသယ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  นแต่

  862
  views

 • ขมิ้น

  ภาษาพม่า
  နန္ႏြင္း
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ซะนวิน

  999+
  views

 • ของดี

  ภาษาพม่า
  ပစၥည္းေကာင္းသည္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ปยิ่ด ซี เกาแด่

  999+
  views

 • ของดีไหม

  ภาษาพม่า
  ပစၥည္းေကာင္းလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ปยิ่ด ซี เกา ลา

  999+
  views

 • ของไม่ดี

  ภาษาพม่า
  ပစၥည္းမေကာင္းဘူး
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ปยิ่ด ซี มเกา บู

  999+
  views

 • ขอบคุณมาก

  ภาษาพม่า
  ေက်းဇူးတင္ပါသည္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  เจซูติน บาแด

  999+
  views

 • ขอหอมแก้มได้ไหม

  ภาษาพม่า
  နမ္းလို႕ရလား
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  นา โน ยา ละฟฟ

  999+
  views

 • ขอโทษ (Excuse me)

  ภาษาพม่า
  ေက်းဇူးျပဳ၍
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ควินโละ บ่าหน่อ

  999+
  views

 • ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย

  ภาษาพม่า
  ေတာင္းပန္ပါသည္
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  เตาปาร์บ่าแด่

  999+
  views

 • ขันน้ำ

  ภาษาพม่า
  ဖန္ခြက္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  พลา คแว่ด

  999+
  views

 • ขันน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရခြက္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่ คแว่ก

  999+
  views

 • ขา

  ภาษาพม่า
  ေျခေထာက္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  เฉ่ ดั่น

  999+
  views

 • ขาดทุน

  ภาษาพม่า
  ရႈံးသည္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ซง แด่

  999+
  views

 • ขาดทุนไหม

  ภาษาพม่า
  ရံႈးလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ซง ลา

  999+
  views

 • ขาย

  ภาษาพม่า
  ေရာင္းတယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เยา แหม่

  999+
  views

 • ขายไหม

  ภาษาพม่า
  ေရာင္းမလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เยา มลา

  999+
  views

 • ขาหัก

  ภาษาพม่า
  ေျခေထာက္က်ိဳး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เฉ่ โจ แด่

  999+
  views

 • ขิง

  ภาษาพม่า
  ผักและผลไม้
  หมวดหมู่
  หมวดผักและผลไม้
  อ่านว่า
  ยีน

  999+
  views