คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด การนับสิ่งของ

(หน้า 1/2)

 • ข้าวหนึ่งจาน

  ภาษาพม่า
  ထမင်းတစ်ပန်းကန်
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ทมิน ตะ บะกั่น

  999+
  views

 • ถ้วยหนึ่งใบ

  ภาษาพม่า
  ပုကန္လံုးတစ္လံုး
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  บกั่น ลง ตะลง

  999+
  views

 • นาฬิกาหนึ่งเรือน

  ภาษาพม่า
  နာရီတစ္ခု
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  หน่า หยี่ ตะลง

  999+
  views

 • น้ำหนึ่งแก้ว

  ภาษาพม่า
  ေရတစ္ခြက္
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  เหย่ ตะคแว่ด

  999+
  views

 • บุหรี่

  ภาษาพม่า
  ေဆးလိပ္
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ซเล่ด

  999+
  views

 • บุหรี่หนึ่งซอง

  ภาษาพม่า
  ေဆးလိပ္တစ္ဘူး
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ซเล่ด ดะบู

  999+
  views

 • บ้านหนึ่งหลัง

  ภาษาพม่า
  အိမ္တစ္လံုး
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  เอ่งน์ ตลง

  999+
  views

 • ยาสีฟันหนึ่งหลอด

  ภาษาพม่า
  သြားတိုက္ေဆးတစ္ေတာင့္
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ตัวใต้ เซ ดะบู

  999+
  views

 • รถยนต์

  ภาษาพม่า
  ကား
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  กา

  999+
  views

 • รถยนต์หนึ่งคัน

  ภาษาพม่า
  ကားတစ်စီး
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  กา ตซี

  999+
  views

 • รองเท้าหนึ่งคู่

  ภาษาพม่า
  ဖိနပ္တစ္စံု
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  พนั่ด ตยั๋น

  999+
  views

 • วัวหนึ่งคู่

  ภาษาพม่า
  ႏြားတစ္ရွည္း
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  นัว ตซีน

  999+
  views

 • หนังหนึ่งเรื่อง

  ภาษาพม่า
  ဇာတ္ကားတစ္ကား
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  โย่กด สิ่นดะกา

  999+
  views

 • หนึ่งกิโลเมตร

  ภาษาพม่า
  တစ်ကီလို
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ตกี่โหล่หมี่ต่า

  999+
  views

 • หนึ่งกี่โล

  ภาษาพม่า
  တစ်ကီလို
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ตกี่โหล่

  999+
  views

 • หนึ่งคืบ

  ภาษาพม่า
  တစ်ထွာ
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ตถั่ว

  999+
  views

 • หนึ่งชั่วโมง

  ภาษาพม่า
  တစ်နာရီ
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ตหน่าหยี่

  999+
  views

 • หนึ่งนิ้ว

  ภาษาพม่า
  တစ်လက်မ
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ตแลด ม่ะ

  999+
  views

 • หนึ่งฟุต

  ภาษาพม่า
  တစ်ေပ
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ดเบ่

  999+
  views

 • หนึ่งวา

  ภาษาพม่า
  တစ်လန်
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ต หลั่น

  999+
  views