คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ก

(หน้า 1/5)

 • กรกฎาคม

  ภาษาพม่า
  ဇူလိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  สู่ ไหล่

  999+
  views

 • กรรไกรตัดเล็บ

  ภาษาพม่า
  လက္သည္းညပ္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ส่วนตัว
  อ่านว่า
  แล่ด แต ยั่ด

  999+
  views

 • กระจก

  ภาษาพม่า
  မွန္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ส่วนตัว
  อ่านว่า
  หมั่น

  999+
  views

 • กระดุม

  ภาษาพม่า
  လုံး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ส่วนตัว
  อ่านว่า
  แจ่ ตี

  999+
  views

 • กระดูก

  ภาษาพม่า
  အရိုး
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  อโย

  999+
  views

 • กระดูก

  ภาษาพม่า
  အရိုး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อโย

  999+
  views

 • กระดูกสันหลัง

  ภาษาพม่า
  ေၾကာရိုး
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  จอโย

  999+
  views

 • กระติกน้ำร้อน

  ภาษาพม่า
  ဓာတ္ဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ตั้ด บู

  999+
  views

 • กระทะ

  ภาษาพม่า
  ဒန္အိုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  แด่โอ

  999+
  views

 • กระทะไฟฟ้า

  ภาษาพม่า
  လ်ွပ္စစ္အိုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  ลยั่ด ซิ่ด แด่โอ

  999+
  views

 • กระทิ

  ภาษาพม่า
  အုန္းႏိွ႕
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  องโน่ะ

  999+
  views

 • กระบอกฉีดยา

  ภาษาพม่า
  ေဆးထိုးျပြန္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เซโท ปย่น

  999+
  views

 • กระเทียม

  ภาษาพม่า
  ၾကက္သြန္ျဖဴ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แจ้ด ต่น ผิ่ว

  999+
  views

 • กระเป๋าสตางค์

  ภาษาพม่า
  ပိုက္ဆံအိတ္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ส่วนตัว
  อ่านว่า
  ไป้สั่น เอ้ก

  999+
  views

 • กระเพาะปัสสาวะ

  ภาษาพม่า
  ဆီးအိမ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  ซี เอ่งน์

  999+
  views

 • กระเพาะอาหาร

  ภาษาพม่า
  အစာအိမ္
  หมวดหมู่
  หมวดอวัยวะของร่างกาย
  อ่านว่า
  อะส่า เอ่งน์

  962
  views

 • กระโปรง

  ภาษาพม่า
  စကပ္
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ส่วนตัว
  อ่านว่า
  ก่า หวุ่น/ซกั้ด

  999+
  views

 • กระโปรงชั้นใน

  ภาษาพม่า
  အတြင္းခံ
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ส่วนตัว
  อ่านว่า
  อะตวิน ขั่น สกั้ด

  999+
  views

 • กลับ

  ภาษาพม่า
  ျပန္မယ္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  ปยั่น แหม่

  999+
  views

 • กลับก่อน

  ภาษาพม่า
  အရင္ျပန္နင့္လိုက္
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  อะหยิ่น ปยั่น

  999+
  views