ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Vz

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น มีดังรายการต่อไปนี้

กังวล,หนักใจ,คิดขึ้น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 案ずる

ยกเว้นให้,ปลด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 免ずる

รับตำแหน่งหน้าที่

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 任ずる

รู้,รู้จัก,จำได้อยู่,คิด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 存ずる

รู้สึกนึกคิด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 感ずる

สั่ง,ออกคำสั่ง,บัญชา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 命ずる

เกิดขึ้น,เกิดขึ้นมา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 生ずる

เชื่อถือ,ไว้วางใจ,มั่นใจ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 信ずる

เสด็จสวรรคต (จักรพรรดิ)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 崩ずる

แสดง(ละคร),สวมบทบาท

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 演ずる


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ