ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Vk

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Vk

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น มีดังรายการต่อไปนี้

กลับมา

帰って来る

กลับมา

帰ってくる

พามา

連れて来る

ออกมา

出て来る

ไปเอามา

取って来る


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ